Aang Thong National Marine Park 1

โปรแกรมสมุย-หมู่เกาะอ่างทอง-สมุย โดยเรือ สมุยไอสแลนด์ทัวร์

ปกติราคา 1,850

เหลือ 1,500 บาท

เด็กราคา 1,000

เหลือ 800 บาท

07:00 น. รถตู้รับจากโรงแรมสู่ท่าเรือ

08:30 น. เรือออกเดินทางไปยังหมู่เกาะอ่างทอง มีบริการอาหารเช้า (ชา, กาแฟ, ครัวซอง, กล้วยหอม)

10:00 น. ถึงเขตอุทยาน